main img 1
main img 1
main img 1
main img 1

Телекомуникации

От 1997 г. нашият екип участва в изграждането на мрежите на четири мобилни оператора – Мобифон, Мтел, Глобул и Вивател. Дейността ни е свързана с инсталирането на мачти за антени, антени, релейки, както и изграждането на антенно-фидерни трасета.

Служителите ни са сертифицирани за извършване на височинна работа. Организацията ни осигурява транспорт до трудно достъпните места и извършва спешни ремонти и инсталации.

  • качване на оборудване с ръчна механизация
  • Монтаж/демонтаж
  • релейки
  • телевизионни кули
  • антени
  • антенно-фидерни трасета
  • антенни мачти и телекомуникационно оборудване

Цветан Цанов
GSM: 0888 908 596
acct_alpservice@mail.bg
гр. София