Телекомуникации

От 1997 г. нашият екип участва в изграждането на мрежите на четири мобилни оператора – Мобифон, Мтел, Глобул и Вивател. Дейността ни е свързана с инсталирането на мачти за антени, антени, релейки, както и изграждането на антенно-фидерни трасета.

Служителите ни са сертифицирани за извършване на височинна работа. Организацията ни осигурява транспорт до трудно достъпните места и извършва спешни ремонти и инсталации.

 

качване на оборудване с ръчна механизация

 

Монтаж/демонтаж

релейки

телевизионни кули

антени

антенно-фидерни трасета

антенни мачти и телекомуникационно оборудване