За нас

  Alp Service е специализирана фирма занимаваща се с монтажна дейност, ремонти и строителство на големи височини и трудно достъпни места с използване на алпийска техника.

Започнала дейността си през 1997 г, фирмата е ориентирана към инсталиране на мачти за антени, антени, релейки, изграждане на антенно-фидерни трасета и работа по промишлени обекти чрез индустриален алпийски способ (ИАС). 

Екипа от промишлени алпинисти има отлична подготовка и всички нужни квалификации за достъп до обекти на енергетиката и промишлеността. Фирмата разполага с нужното сертифицирано алпийско оборудване, специализирана техника и осигурява транспорт до трудно достъпните места.

Специалистите на Alp Service имат възможност за бърза реакция при нужда от спешни ремонти и инстралации навсякъде на територията на България.

Качество на работа

  • безопасност за околните
  • безопасност за персонала
  • спазване на всички технологични изисквания
  • спешни ремонти и инстралации
  • повишено внимание към специфичните според случая детайли
  • спазване на уговорените срокове
  • перфектна подготовка и познания за въжения достъп (rоре ассеѕѕ)
  • работа в затворени и тесни пространства.
  • сертифицирана екипировка отговаряща на изискванията за безопасност съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).
  • осигурява транспорт до трудно достъпните места

Високото ниво на професионални умения и техническа квалификация натрупани през годините гарантират точно спазване на технологията за работа и сигурност, независимо от сложността и спецификата на възложената дейност.