main img 1
main img 1
main img 1
main img 1

За нас

Alp Service е специализирана фирма занимаваща се с монтажна дейност, ремонти и строителство на големи височини и трудно достъпни места с използване на алпийска техника.

Започнала дейността си през 1997 г, фирмата е ориентирана към инсталиране на мачти за антени, антени, релейки, изграждане на антенно-фидерни трасета и работа по промишлени обекти чрез индустриален алпийски способ (ИАС).

Екипа от промишлени алпинисти има отлична подготовка и всички нужни квалификации за достъп до обекти на енергетиката и промишлеността. Фирмата разполага с нужното сертифицирано алпийско оборудване, специализирана техника и осигурява транспорт до трудно достъпните места.

Специалистите на Alp Service имат възможност за бърза реакция при нужда от спешни ремонти и инстралации навсякъде на територията на България.

Качество на работа
 • безопасност за околните
 • безопасност за персонала
 • спазване на всички технологични изисквания
 • спешни ремонти и инстралации
 • повишено внимание към специфичните според случая детайли
 • спазване на уговорените срокове
 • перфектна подготовка и познания за въжения достъп (rоре ассеѕѕ)
 • работа в затворени и тесни пространства
 • сертифицирана екипировка отговаряща на изискванията за безопасност съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)
 • осигурява транспорт до трудно достъпните места
 • Високото ниво на професионални умения и техническа квалификация натрупани през годините гарантират точно спазване на технологията за работа и сигурност, независимо от сложността и спецификата на възложената дейност

Безопасност

Работата на височина чрез индустриален алпийски способ попада в трета – най-висока рискова категория.

Осигуряването на безопасността на работниците изисква стриктно спазване на строги правила и задължителната употреба на сертифицирани лични предпазни средства.

Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и съвременните европейски директиви задължават работещите по ИАС да използват стандартизирани ЛПС и да са преминали подходящо обучение за прилагане на безопасни методи на работа.

Всички монтажни и ремонтни дейности се извършват от екип виcoĸoĸвaлифициpaни cпeциaлиcти с отлична подготовка в областта на промишления алпинизъм. Завършили са обучение за работа на височина по индустриален алпийски способ към Асоциацията на Работещите по Алпийски Способ (АРАС) и притежават легитимни сертификати за правоспособност за работа чрез въжен достъп.

Използва се утрвърдено и сертифицирано професионално оборудване специално разработено за целите на алпийския способ и наложило се на европейския строителен пазар.

Обекти

Качество на работа
 • Дунав мост съвместно с фирма “Техноалп” ООД
 • МК “Кремиковци” - капитален ремонт на доменна пещ, съвместно с фирма “Техноалп” ООД
 • укрепване на кранове на автомагистрала „Хемус“
 • ТЕЦ Русе - изграждане на гръмозащитна система по всички Европейски изисквания, съвместно с фирма “Техноалп” ООД

Цветан Цанов
GSM: 0888 908 596
acct_alpservice@mail.bg
гр. София