main img 1
main img 1
main img 1
main img 1

Промишленост

Във фирма "Alpservice" работят високо квалифицирани техници/алпинисти, които със своя богат опит гарантират качествено завършване на възложените проекти и спазване на всички поставени срокове.

Фиpмaтa предлага широк спектър от строително-монтажни ремонти в промишлени условия и разполага с необходимото оборудване, инструменти и транспорт.

В екипът на Алпсървиз работят специалисти в обслужването на промишлени обекти, поддръжката, ремонта и монтажа на съоръжения, които изискват използването на техники зa въжeн дocтъп (rоре ассеѕѕ).

Техниката на въжен достъп позволява бързо достигане до мястото за строително-монтажна работа, осигурява качествено и безопасно извършване на ремонтните дейности без да бъде нарушаван работния процес на предприятието.

Услуги - промишлени ремонти
 • комини - почистване, боядисване (нанасяне на антикорозионна защита (АКЗ) и боядисване на сигнална маркировка), саниране и обследване на стоманобетонови конструкции, монтаж на осветление, демонтаж и монтаж на системи за мълниезащита, гръмоотоводи
 • силози - почистване, боядисване, монтаж на осветление, мълниезащитни инсталации, гръмоотоводи, отстраняване на течове и налепи по стените
 • пясъкоструене и хидроструене - на стоманени и стоманено-бетонни конструкции като производствени комини, силози, бетонни фасади, телфери, кулокранове
 • гръмозащита - проектиране и монтаж на мълниезащитни системи по всички Европейски изисквания
 • въздуховоди - монтаж, почистване и поддръжка на вентилационни и отоплителни инсталации според специфичните изисквания на обекта.
 • ремонт на мостове и виадукти - ремонт, възстановяване и укрепване на мостови съоръжения и конструкции
 • ветрогенератори - инспекция, почистване, нанасяне на антикорозионна защита (АКЗ) на вътрешната и външна част на кулата и на витлата на вятърната турбина. Монтаж и ремонт на осветление и системи за мълниезащита (гръмоотводи)
 • обезопасяване на промишлени обекти, съоръжения и сгради - при наличие на на рушащи се елементи, премахване на силно корозирали и амортизирани метални конструкции, рушащи се комини, козирки и др
 • обезопасяване на работни скелета, пощадки и платформи - монтаж на парапети и обезопасителни мрежи
 • почистване на цехове и халета
 • укрепване на кранове

Цветан Цанов
GSM: 0888 908 596
acct_alpservice@mail.bg
гр. София