Безопасност

Работата на височина чрез индустриален алпийски способ попада в трета – най-висока рискова категория.

Осигуряването на безопасността на работниците изисква стриктно спазване на строги правила и задължителната употреба на сертифицирани лични предпазни средства.

 

 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и съвременните европейски директиви задължават работещите по ИАС да използват стандартизирани ЛПС и да са преминали подходящо обучение за прилагане на безопасни методи на работа.

Всички монтажни и ремонтни дейности се извършват от екип виcoĸoĸвaлифициpaни cпeциaлиcти с отлична подготовка в областта на промишления алпинизъм. Завършили са обучение за работа на височина по индустриален алпийски способ към Асоциацията на Работещите по Алпийски Способ (АРАС) и притежават легитимни сертификати за правоспособност за работа чрез въжен достъп.

 Използва се утрвърдено и сертифицирано професионално оборудване специално разработено за целите на алпийския способ и наложило се на европейския строителен пазар.