Обекти

Изпълнени обекти

  • Дунав мост съвместно с фирма “Техноалп” ООД
  • МК “Кремиковци” - капитален ремонт на доменна пещ, съвместно с фирма “Техноалп” ООД
  • укрепване на кранове на автомагистрала „Хемус“
  • ТЕЦ Русе - изграждане на гръмозащитна система по всички Европейски изисквания, съвместно с фирма “Техноалп” ООД